Chia sẻ 12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh chuẩn nhất

Tìm hiểu về 12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh chuẩn nhất là chủ đề trong bài viết hôm nay của Địa Ốc Nam Dương. Theo dõi bài viết để biết nhé. Khi nói về thời gian, chúng ta thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để phân biệt được rõ ràng các giờ giữa sáng và chiều, người ta thường dùng hệ thống 24 giờ hoặc sử dụng hai kí hiệu AM và PM trong tiếng anh.

  • AM (Ante Meridiem = Before midday): Trước 12 giờ trưa (trước 1/2 ngày).
  • PM (Post Meridiem = After midda): Sau 12 giờ trưa (sau mốc 1/2 ngày).

Vậy, khi muốn nói thời điểm 12 giờ trưa trong tiếng Anh, người ta sẽ dùng AM hay PM?

Từ định nghĩa ở trên, ta có thể thấy rõ ràng 12 giờ trưa không phải là AM lẫn PM. Nhưng mốc 12 giờ trong 1 ngày còn được coi là 0 giờ, thời điểm xuất phát của thời gian.

Vì vậy, 12:00 trưa sẽ được hiểu là 00:00 PM (ban ngày), mốc thời gian bắt đầu của buổi chiều. Trong khi đó, 12:00 đêm hay 24:00 được hiểu là 00:00 AM, mốc thời gian bắt đầu một ngày mới.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng ký hiệu AM và PM khi nói đến mốc thời gian trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bảng định dạng thời gian sau:

Định dạng thời gian
12 giờ 24 giờ
12:00 (nửa đêm) tức 12h khuya 0:00 (thời gian bắt đầu ngày)
hoặc
24:00 (thời gian kết thúc ngày)
12:01 AM 0:01
1:00 AM 1:00
2:00 AM 2:00
3:00 AM 3:00
4:00 AM 4:00
5:00 AM 5:00
6:00 AM 6:00
7:00 AM 7:00
8:00 AM 8:00
9:00 AM 9:00
10:00 AM 10:00
11:00 AM 11:00
12:00 PM
hay
12 giờ trưa (bắt đầu buổi chiều)
12:00
12:01 PM 12:01
1:00 PM 13:00
2:00 PM 14:00
3:00 PM 15:00
4:00 PM 16:00
5:00 PM 17:00
6:00 PM 18:00
7:00 PM 19:00
8:00 PM 20:00
9:00 PM 21:00
10:00 PM 22:00
11:00 PM 23:00

Để đơn giản, bạn có thể hiểu rằng:

Xem thêm: Nháy mắt phải là điềm báo gì? Nháy mắt trái là điềm báo gì?
  • AM: Dùng với thời gian buổi sáng, bắt đầu từ 00:00 đến 12:00.
  • PM: Dùng với thời gian buổi chiều, bắt đầu từ 12:00:01 đến 23:59:59.